Byggmester - litt om oss

Byggmester Olav Græe AS er eit stabilt og tradisjonsberande byggefirma som tek på seg ulike arbeidsoppgåver innan nybygg, tilbygg og omvøling.

Som byggmester har vi god kontakt med andre handverkarbransjar og kan då samarbeida med dei slik at kunden har berre oss som byggmester å forhalda seg til.

Vårt fimra har gjennomgått kurs i den nye plan om bygningslåva.

Firmaet vart starta opp av Byggmester Olav Græe sommaren 1980. og har gradvis utvikla seg i takt med tida. Januar 2001 vart firmaet stifta som aksjeselskap med 2 av dei tilsette som medeigarar med kvar sine 10% av sksjane.

Vi er en byggmester du kan stole på!